top of page

Beelden die een item onderwijzen

Teksten met beeld ondersteunen om zo het leerproces leuker en gemakkelijker te maken. Tevens kan je op deze wijze de informatie toegankelijk maken voor een breed of juist specifiek publiek.

Illustraties voor een aardrijkskundeboek uitgevoerd door de SLO

bottom of page